۲۵۰۰ واحد صنفی شهرستان پل دختر و معمولان تخریب شد

رئیس اتاق اصناف شهرستان پل دختر گفت: وضعیت واحدهای صنفی و منازل مسکونی در شهرستان پل دختر و معمولان مساعد نیست؛ بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنفی این دو شهرستان را آب برده و نیمی دیگر که باقی مانده اند تا سقف در گل و لای مانده اند.

هادی بابایی رئیس اتاق اصناف شهرستان پل دختر با بیان اینکه حجم سیلاب اخیر در شهرستان پل دختر و معمولان بسیار وسیع بوده است، افزود: دو هزار و 500 واحدصنفی این شهرستان آسیب جدی دیده اند و تمامی سرمایه هایشان از دست رفته است و در حال حاضر شهر پر از گل و لای بوده که ابتدا باید گل‌ولای شهر تخلیه شود و مردم با دست خالی نمی‌توانند این حجم از گل و لای را خارج کنند و امکانات موجود نیز اندک است.

وی تصریح کرد: تمامی زیرساخت های شهرستان پل دختر و معمولان از بین رفته و تاکنون هیچ برنامه‌ای برای بازسازی و آغاز به کار واحدهای صنفی از سوی دولت و اتاق اصناف ایران اعلام نشده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان پل دختر اظهارکرد: نیمی از ساختمان اتاق اصناف شهرستان پل دختر را به همراه وسایل و امکانات آب برده است و بخش دیگر ساختمان نیز و 2 خودروی بازرسی در گل فرو رفته و در حال نیاز به کمک و حمایت اتاق اصناف ایران داریم.

بابایی تاکید کرد: واحدهای صنفی شهرستان پل دختر و معمولان نیاز به حمایت جدی دارند و کل سرمایه صنوف این شهرستان از بین رفته و رقمی بیش از 750 میلیارد تومان به صنوف پل دختر آسیب وارده شده است.

 

منبع: تسنیم