پورابراهیم:
دولت بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید ارائه دهد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار از دولت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید چه برای واحد‌های جدیدی که می‌خواهند ایجاد شوند و چه برای واحد‌هایی که به دنبال ادامه حیات هستند، ارائه دهد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به راه‌های رسیدن به «رونق تولید» در کشور گفت: دولت باید طرح‌های توسعه‌ای خود را در مسیر رونق تولید کشور ارائه دهد.

وی افزود: انتظار از دولت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید چه برای واحد‌های جدیدی که می‌خواهند ایجاد شوند و چه برای واحد‌هایی که به دنبال ادامه حیات هستند، ارائه دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی دولت در بخش تولید بسیار مهم است، تصریح کرد: معافیت‌های صادراتی، معافیت برای واردات مواد اولیه، کمک به امر صادرات در خارج از کشور، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی نیز از جمله موارد لازم برای کمک به تولید است.

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر تمام این موارد به صورت یک واحد و کل در اقتصاد کشور دیده شود می‌تواند تاثیرگذار باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه برخی از کالا‌های اساسی در کشور به دلیل ارزان قیمت بودن قاچاق می‌شوند، تاکید کرد: اگر در سیاست‌های تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی بازنگری شود که لزوما باید این اقدام رخ دهد، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید کالا‌ها منجر و مانع رکود در جامعه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نتایج «تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بیان داشت: گزارش این تحقیق و تفحص نهایی شده است و تا پایان اردیبهشت ماه به صحن علنی ارسال می‌شود.

 

منبع: میزان