بدهی‌های مالیاتی واحد‌های تولیدی قسط‌بندی می‌شود

سازمان امور مالیاتی، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای استمهال و تقسیط بدهی‌های واحد‌های تولیدی غیردولتی را ابلاغ کرد.

سازمان امور مالیاتی، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای استمهال و تقسیط بدهی‌های واحد‌های تولیدی غیردولتی را ابلاغ کرد.

مصوبات مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مورد بنگاه‌های تولیدی برای اجرا از سوی سازمان امور مالیاتی، ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد مصوبات سی‌ویکمین و سی‌ودومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/2/7 و 1398/2/28 بدین‌وسیله مقرر می‌شود:

1- تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می‌یابد.

2- استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می‌گردد.

3- به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوطه اقدام کند.

 

منبع:  تجارت‌نیوز، به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ /باشگاه خبرنگاران