رهبر انقلاب چگونه پروژه ترامپ را شکست داد؟

پاسخ ایران به سفر نخست‌وزیر ژاپن، قاطع و هوشمندانه بود و آمریکا را در بهره‌برداری سیاسی از این موضوع ناکام گذاشت.

منبع: دانشجو/ روزنامه کیهان